-RUJUKAN SELAMAT-

Lihat imej sumber

Banyak Orang Beriman Latar Belakang Muslim (MBB) yang berada di bawah pendakwaan yang teruk memerlukan perlindungan yang selamat di negara mereka. Kami di Mekah kepada Kristus membantu melindungi saudara-saudara kita di dalam Kristus ke lokasi-lokasi yang selamat dan melayani mereka seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan kita di Matthew 25: 35 .

Sekiranya anda berminat untuk membagikan kasih anda dalam menaati Matius 25:35 melalui pelayanan Safe Refuge, sila e-mel kepada kami di Bantuan@Meccatochrist.org.

Recent Posts