Mesej dari kitab Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari amanat besar Tuhan. “Pergilah, jadikanlah setiap bangsa murid-Ku.” Dalam kitab Kisah kita melihat bahawa apabila kita melakukan pemuridan seumur hidup, kita akan melihat gereja berkembang melalui penginjilan dan persekutuan, memperkaya satu sama lain dan berkembang menjadi imej Kristus. Siri Proclaim Commentary membawa wawasan eksposisi dan aplikasi praktikal kepada kehidupan seharian. Ia ditulis bukan sahaja untuk pendeta, guru, dan pemimpin, tetapi juga untuk keluarga, pelajar, atau sesiapa sahaja yang ingin meneroka kekayaan Firman Tuhan.