Mesej dari kitab Matius adalah bahawa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Raja segala raja. Dalam Bahagian 1 Matius (bab 1-7) kita diperkenalkan kepada Yesus melalui silsilahnya, naratif kelahirannya, dan ajarannya. Serta-merta kita melihat orang-orang hina yang dipanggilnya. Naratifnya termasuk orang yang paling hina. Naratif kelahirannya memanggil gembala yang rendah hati. Ajarannya menyeru agar orang menjadi “miskin dalam roh”. Sepanjang kita belajar bahawa walaupun Yesus adalah Raja semua raja, Dia menjemput orang berdosa yang miskin untuk datang kepadanya. Siri Proclaim Commentary membawa wawasan eksposisi dan aplikasi praktikal kepada kehidupan seharian. Ia ditulis bukan sahaja untuk pendeta, guru, dan pemimpin, tetapi juga untuk keluarga, pelajar, atau sesiapa sahaja yang ingin meneroka kekayaan Firman Tuhan.