-RADIO & KEMENTERIAN PODCAST-

Radio, Podcast dan sumbangan audio kami yang lain adalah cara untuk kami memberi kesaksian kepada Berita Baik Rahmat Tuhan.

Albishara adalah Podcast Media Sosial kami yang ditujukan kepada penutur bahasa Arab. Ini berdasarkan Kisah 20:24 yang memberi kesaksian kepada Kabar Baik tentang Rahmat Tuhan dan menaklukkan tabir yang melindungi banyak orang dari melihat dan mengikuti Kebenaran tentang Yesus melalui firman kesaksian kita seperti yang diperintahkan oleh Wahyu 12:11.

Keinginan kami untuk dapat menjangkau seluruh dunia Muslim dengan Injil Yesus Kristus melalui radio. Perjanjian Baru Audio Arab sedang dirakam sekarang dan tidak lama lagi akan siap disiarkan. Hasrat kami adalah agar Perjanjian Baru dicatat dalam bentuk nyanyian yang biasa dilakukan oleh setiap Muslim, kerana tulisan mereka juga dilantunkan setiap hari. Keinginan kami adalah bahawa Firman Tuhan akan menembus hati orang-orang di dunia Muslim, agar mereka dapat merenungkan kata-kata kehidupan kekal dan diselamatkan dan diubah oleh Yesus Kristus.

Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut?
E-mel kami: Radio@Meccatochrist.org

Recent Posts